Vandaag geopend 12:00 - 17:00

Over Kronenburg

Winkelcentrum Kronenburg is met circa 110 winkels het grootste overdekte winkelcentrum van Gelderland. Het winkelcentrum is gelegen in het Arnhem Zuid en uitstekend te bereiken met auto, fiets en openbaar vervoer. De combinatie van een breed winkelaanbod en gratis parkeren maakt het winkelcentrum bijzonder. Winkelcentrum Kronenburg biedt winkels voor je dagelijkse boodschappen, maar ook kun je er goed terecht voor een dagje shoppen. Met het ruime aanbod in winkels in de modebranche scoor je met gemak een nieuwe outfit!

De huisregels van ons winkelcentrum

Om het verblijf op in winkelcentrum Kronenburg aangenaam te maken en te houden verzoeken wij de bezoekers zich te houden aan de volgende regels.

 1. Help het winkelcentrum en de parkeergarage schoon te houden. Afval, sigarettenpeuken, kauwgom e.d. dient te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde afvalbakken en asbakken.
 2. Diverse camera´s en de medewerkers van de beveiliging waken over het winkelcentrum.
 3. Honden zijn niettoegestaan, met uitzondering van hulphonden.
 4. Fietsen, bromfietsen en scooters dienen te worden gestald in de daartoe bestemde plaatsen. Het berijden of het aan de hand meevoeren van een (brom-)fiets en/of, scooter is niet toegestaan.
 5. Gemotoriseerde invalidenwagens dienen zich stapvoets voort te bewegen.
 6. Rondhangen bij balustrades, liften, rolpaden, zitbanken en hangen tegen winkelpuien is niet toegestaan. Zitten is uitsluitend toegestaan op daartoe bestemde stoelen en banken..
 7. Rolschaatsen, skeeleren, skateboarden, steppen, spelen met ballen en radiografisch bestuurbare auto´sis niet toegestaan.
 8. Roken in het winkelcentrum is niet toegestaan.
 9. Het gebruik van alcohol is uitsluitend toegestaan in de daartoe bestemde horecagelegenheden.
 10. Het is niet toegestaan om drugs te gebruiken dan wel te verhandelen.
 11. De verspreiding van handels- en reclamedrukwerk, de verkoop van de Straatkrant, het werven van abonnementen, enquêteren, collecteren, bedelen, musiceren en optreden, venten, filmen, fotograferen en/of het maken van TV- of radio-opnamen alsmede het ophangen van posters en/of ander materiaal is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Management. Het Management behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen toestemming te weigeren. Dit geldt zowel voor het winkelcentrum als parkeerterrein.
 12. Hinderlijk samenscholen, het belemmeren c.q. hinderen van winkelend publiek, het veroorzaken van geluidsoverlast en/of het verstoren van de openbare orde en veiligheid in ruime zin is niet toegestaan.
 13. In de parkeergarage zijn de bepalingen van de wegenverkeerswet van toepassing. Parkeren geschiedt op eigen risico. In de parkeergarage dienen voertuigen de verlichting te ontsteken.
 14. Aanwijzingen van het Management of van de Beveiliging dienen te allen tijde (ook in geval van calamiteiten) te worden opgevolgd.
 15. Personen die door het Management of de Beveiliging worden verzocht het winkelcentrum te verlaten dienen hieraan direct gevolg te geven, bij gebreke waarvan kan worden overgegaan tot strafrechtelijke vervolging op basis van huisvredebreuk.

Bij constatering van vandalisme, opzettelijke vervuiling, beschadiging of misbruik van de centrum-inrichting, (winkel)diefstal, of overtreding van de huisregels, kan de toegang tot het winkelcentrum en de parkeergarage worden ontzegd. Bij vernieling en/of beschadiging zal de schade te allen tijde verhaald worden op de veroorzaker. Van alle overtredingen wordt aangifte gedaan bij de politie.

Wereldhave N.V. is niet aansprakelijk voor schade aan en of diefstal van persoonlijke bezittingen en/of voertuigen van bezoekers. Deze huisregels zijn van kracht in winkelcentrum Kronenburg en de parkeergarage. In alle gevallen waarin de huisregels niet voorzien, beslist het Management en/of Beveiliging. Het Management is gerechtigd de huisregels te allen tijde te wijzigen of aan te vullen.

Voor nadere informatie:
Management: Wereldhave Management Nederland B.V - +(0)20 702 78 00
Beveiliging: AVDD Beveiliging - 026 – 323 49 94 of 06-28666979

www.wereldhave.com

Wereldhave_200x100.jpg